Registracija učesnika / Participant registration form

  Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2024
  Lokacija / Venue: Kopaonik, Brzeće - Brzeće Centar / Kopaonik, Brzeće - Brzeće Center
  Datum događaja / Event date: 23-25. avgust 2024. / August, 23-25 2024.
  Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

  Podaci o učesniku / Participant info

  Ime / First name

  Prezime / Last name

  Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

  Pol / Gender

  Email

  Potvrdite email adresu / Confirm email address

  Kontakt telefon / Phone number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

  Grad / City

  Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

  Veličina majice / Shirt size

  Da li dolazite sa pratnjom? / Are you coming with entourage?

  Pročitao/la sam pravila sportsko-rekrativnog događaja Tour de Kop 2024 i saglasan/na sam sa njima. / I have read the rules and regulations of the sports and recreational event Tour de Kop 2024 and I agree with them.

  SPORTSKO-REKRATIVNI DOGAĐAJ „TOUR DE KOP“, 23-25. AVGUST 2024. GODINE: PRAVILNIK I USLOVI KORIŠĆENJA 

  Smeštaj na Kopaoniku


  Sportsko udruženje Tour de Fun, kao i svake godine do sada, za učesnike događaja Tour de Kop omogućilo je posebne cene za smeštaj na Kopaoniku za vreme trajanja događaja. Ove godine možemo da se pohvalimo novom bazom i znatno pristupačnijim cenama. Želja nam je pružimo šansu svima da uživaju u lepotama Kopaonika i njegovim usponima.

  Brzeće Centar Kopaonik

  Brzeće Centar Kopaonik zamišljen je i projektovan u skladu sa planinsko – kopaoničkim stilom gradnje. Na taj način, postignuta je izvanredna estetska harmonija, koja u spoju sa najvišim kvalitetom materijala i završne obrade, garantuje komfor i visoke standarde koji se očekuju od modernog objekta.

  Kompleks se sastoji od dva objekta, sa četiri zasebna ulaza različite spratnosti i podzemne garaže. U središnjem delu nalazi se trg koji obiluje najrazličitijim zelenilom, te je na taj način stvoren izuzetan ambijent koji zaokružuje kompleks kao jedinstvenu celinu.

  Položaj, ali i forma objekata omogućava da svi apartmani budu osunčani većim delom dana, tokom cele godine. Iz svakog apartmana pruža se pogled na nepregledne lepote netaknute prirode, čije boje su istinski lek za sve koji dolaze iz urbane sredine.

  Saznaj Više

  Registracija pratnje / Entourage registration

   Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2023
   Lokacija / Venue: Kopaonik, Brzeće - Brzeće Centar / Kopaonik, Brzeće - Brzeće Center
   Datum događaja / Event date: 25-27. avgust 2023. / August, 25-27 2023.
   Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

   Podaci o pratnji / Entourage info

   Ime / First name

   Prezime / Last name

   Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

   Pol / Gender

   Email

   Potvrdite email adresu / Confirm email address

   Kontakt telefon / Phone number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

   Grad / City

   Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

   Veličina Majice / Shirt Size

   Pročitao/la sam pravila sportsko-rekrativnog događaja Tour de Kop 2023 i saglasan/na sam sa njima. / I have read the rules and regulations of the sports and recreational event Tour de Kop 2023 and I agree with them.

   Registracija dece / Children registration

    Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2023
    Lokacija / Venue: Kopaonik, Brzeće - Brzeće Centar / Kopaonik, Brzeće - Brzeće Center
    Datum događaja / Event date: 25-27. avgust 2023. / August, 25-27 2023.
    Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

    Podaci o detetu / Child info

    Ime / First name

    Prezime / Last name

    Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

    Pol / Gender

    Email

    Potvrdite email adresu / Confirm email address

    Kontakt roditelja / Parents number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

    Grad / City

    Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

    Veličina Majice / Shirt Size