SPORTSKO-REKRATIVNI DOGAĐAJ „TOUR DE KOP“, 23-25. AVGUST 2024. GODINE: PRAVILNIK I USLOVI KORIŠĆENJA

1. GENERALNA PRAVILA

Prijavom za sportsko-rekreativni događaj „Tour de Kop“ svaki učesnik stiče pravo učestvovanja u događaju „Tour de Kop 2024“ koji će se održati na Kopaoniku u periodu od 23. do 25. avgusta 2024. godine, u organizaciji Sportskog udruženja „Tour de Fun“ iz Beograda.

Prijavljivanje za sportsko-rekreativni događaj „Tour de Kop“ (u daljem tekstu „DOGAĐAJ“) vrši se „online“ putem internet prezentacije www.tourdefun.rs a prijave neće biti moguće posle zatvaranja prijava 17. avgusta 2024. godine ili na dan događaja. Prijavom na dan događaja organizator ne garantuje kompletan startni paket.

Svi učesnci moraju popuniti prijavni formular i uplatiti kotizaciju za učestvovanje u DOGAĐAJU kako bi prijava bila kompletna. Uplate kotizacije za DOGAĐAJ moraju biti izvršene zaključno sa 17.08. 2024. godine, odnosno zaključno sa istekom promotivnog perioda u okviru kojeg su izvršili prijavu za DOGAĐAJ i stekli pravo na cenu iz tog perioda. Prijava će se smatrati da nije validna ukoliko nije izvršena i uplata kotizacije.

Svi učesnici trke prihvataju da organizatoru ustupe svoje lične podatke radi evidenitiranja prijava (ime i prezime, , kontakt telefon, pol, godinu rođenja, adresu elektronske pošte…).

Popunjavanjem prijave, učesnici prihvataju PRAVILNIK DOGAĐAJA I USLOVE KORIŠĆENJA.
Svi učesnici prihvataju da se njihove fotografije, video materijal i ostali promo materijali urađeni na DOGAĐAJU, mogu nesmetano koristiti od strane organizatora, odnosno Sportskog udruženja „Tour de Fun“ bez ograničenja.
Svi učesnici prihvataju da se njihove fotografije, video materijal i ostali promo materijali urađeni na DOGAĐAJU, mogu nesmetano koristiti od strane organizatora, odnosno Sportskog udruženja „Tour de Fun“, i povezanih lica (sponzora) bez ograničenja.

2. UČESNIČKI PAKET (obuhvaćen kotizacijom za DOGAĐAJ)

Popunjavanjem prijave i uplatom kotizacije svaki učesnik stiče pravo na učesnički paket.

Učesnički paket za svakog učesnika DOGAĐAJA obuvata:

 • Startninu za učešće u biciklističkim vožnjama u društvu i savete četvorostrukog olimpijca Ivana Stevića
 • Povlašćenu cenu smeštaja
 • Pravo na dodatni sadržaj
  • Povlašćene cene za kupovinu proizvoda i sportske opreme u okviru TDK Expo zone
  • Oficijelnu učesničku majicu TDK 2.4
  • Tehnički podršku na drumu
  • Učešće u nagradnoj tomboli i koktel dobrodošlice
  • Nagradnu narukvicu za svaki osvojen izazov
  • Zone osveženja na stazi i u okviru Expo zone TDK 2.4
  • Medicinsku pomoć u okviru Expo zone TDK 2.4

3. MINIMALNA STAROSNA DOB

Minimalna starosna dob za samostalno učestvovanje u sportsko-rekreativnom događaju „Tour de Kop” je 18 godina. Za maloletne učesnike obavezna je saglasnost roditelja ili staratelja overena u sudu ili opštini. Organizator zadržava pravo da ne odobri učestvovanje u DOGAĐJU učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.

4. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Svi učesnici moraju osigurati da su fizčki i zdravstveno sposobni za učestvovanje na DOGAĐAJU. Svi učesnici osim licenciranih sportista moraju imati lekarski pregled ne stariji od 6 meseci urađen kod lekara.

Učesnici sa takmičarkim legitimacijama (licencirani takmičari) u obavezi su da pokažu važeću markicu za tekuću sezonu koja garantuje da su fizički i zdravstveno sposobni i da imaju uplaćeno osiguranje.

Svi učesnici, osim licenciranih takmičara, moraju imati osiguranje za učestvovanje na sportskim manifestacijama koje važi tokom održavanja DOGAĐAJA od 23-25. 8. 2024. godine.

Organizator zadržava pravo da ne odobri nastupanje učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume i da u bilo kom trenutku zatraži na uvid pomenuta dokumenta.

5. TEHNIČKA ISPRAVNOST BICIKLA

Svi učesnici trke moraju koristii isključivo bicikle namenjene za drumski biciklizam koje pokreće ljudski pogon. Učesnici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnčki ispravni na dan održavanja DOGAĐAJA, a pogotovo veliku pažnju moraju posvetiti bezbednosti, proveriti kočnice i ostale vitalne delove bicikla. Organizator zadržava pravo da ne odobri učestvovanje u DOGAĐAJU učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.

Organizator ne snosi nikakvu odgovrnost ukoliko dođe do štete ili povrede kod učesnika, opreme ili kod treće strane ukoliko je prouzrokovana neispravnošću učesnikovog bicikla.

Učesnik mora da razume i prihvata odgovornost da sve vreme DOGAĐAJA vodi računa o ispravnosti svog bicikla. Ukoliko učesnik primeti u toku DOGAĐAJA da njegov bicikl nije ispravan dužan je da preduzme sve radnje kako bi kvar uklonio. Ukoliko nije moguće da pomenuto uradi, obavezan je da napusti DOGAĐAJ ili da zatraži tehničku asistenciju.

Na DOGAĐAJU je zabranjeno korišćenje: bisaga i prikolica za bicikl, bidona koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal…).

6. PRIVATNA ODEĆA I OPREMA UČESNIKA

Svi učesnici, sve vreme tokom trajanja trke moraju nositi zaštitnu kacigu. Učesnicima koji ne nose zaštitnu kacigu neće biti dozvoljen start na DOGAĐAJU.

Učesnici moraju prilagoditi svoju odeću i opremu vremenskim uslovima trke. Učesnici sami obezbeđuju bidone za okrepu. Učesnici nose sopstvenu opremu za popravku kvarova na biciklima (defekt gume i slično).

Organizator zadržava pravo da obezbedi jedan mobilni servisni punkt, ukoliko se za to bude pojavila potreba, a o čemu će učesnici na  vreme biti obavešteni.

7. E-Bicikl

Učesnici koji u DOGAĐAJU učestvuju i koriste E-Bicikl mogu startovati isključivo na E- bike tipa “pogon preko pedala” s limitiranom brzinom do 25 km/h. Konstrukcija motora i pogona na biciklu mora biti takva da se motor isključuje u trenutku kada vozač prestane da okreće pedale. Pedale na biciklu moraju biti u potpunosti operativne. Zabranjeno je koristiti E-bike bicikle koji imaju mehanizam gasa. Zabranjeni su E-Bike bicikli sa kitovima za konverziju.

Snaga električnog motora na biciklu može biti maksimalno 250 W.

Organizator će proveriti odgovara li bicikl propisima iz ove tačke pravila nasumičnim izborom pre starta DOGAĐAJA. U slučaju da bicikl učesnika ne odgovara propisanim standardima iz ove tačke, učesniku će biti onemogućeno učešće u DOGAĐAJU.

10. START SPORTSKO-REKRATIVNOG DOGAĐAJA “TOUR DE KOP”

Start i vreme DOGAĐAJA biće objavljeni u programu DOGAĐAJA, a učesnici će moći najkasnije da ga saznaju na preuzimanju učesničkih paketa prilikom registracije.

11. TRASA SPORTSKO-REKRATIVNOG DOGAĐAJA “TOUR DE KOP”

Svi učesnici, se sve vreme, moraju se držati zadatih trasa i ruta i ne smeju ni u jednom trenutku ići putevima koji nisu predviđeni DOGAĐAJEM. Ukoliko se učesnici udalje sa zadate trase moraju se vratiti na tačno isto mesto sa kojeg su napustili zadatu trasu.

ZABRANJENO je bacati bilo koje đubre i otpatke tokom DOGAĐAJA. Sankcionisaće se svako ponašanje koje je usmereno ka zagađivanju životne okoline. DOGAĐAJ se delomse odvija na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik koji je pod zaštitom države.

12. TRASA NA JAVNIM SAOBRAĆAJNICAMA

Trasa biciklističkih vožnji tokom trajanja sportsko-rekreativnog događaj „Tour de Kop“ se odvija na regionalnim putevima koji neće biti zatvoreni za javni saobraćaj.

Svi učesnisci moraju se pridržavati važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja prilikom korišćenja regionalnih puteva, ne smeju ometati druge učesnike u saobraćaju i moraju voziti desnom stranom puta.

Organizator će se maksimalno potruditi da zajedno sa policiom i volonterima obezbedi regulaciju prometa saobraćaja za potrebe DOGAĐAJA, zvučnom i vizuelnom signalizacijom.

13. ZONE OSVEŽENJA

Tokom trajanja DOGAĐAJA biće postavljeno minimum dva osvežavajuća punkta po svakoj kategoriji na kojima će učesnici moći da se osveže sa energetskim napitkom, vodom, voćem ili čokoladicama. Učesnici će moći i da dopune svoje bidone sa vodom.

Učesnici treba sami da se organizuju za dodatnu hranu i napitke tokom DOGAĐAJA, a organizator će se maksimalno potruditi da svih namirnica na svim punktovima bude dovoljno za sve učesnike.

14. PRAVILA PONAŠANJA TOKOM SPORTSKO-REKRATIVNOG DOGAĐAJA “TOUR DE KOP”

Svi učesnici dužni su da poštuju ostale učesnike. Učesnici su dužni da voze oprezno i u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima. Posebnu pažnju treba da obrate na nizbrdicama i brzim delovim staze kako bi izbegli eventualne padove, povrede ili kvarove na biciklama.

Svaki učesnik mora pomoći drugom učesniku ukoliko primeti da je došlo do ozbiljnije povrede ili ukoliko smatra da je od veće koristi odmah obavestiti nekog iz organizacije DOGAĐAJA ili direknto timove za spašavanje.

15. KOTIZACIJA

Da bi kompletirali prijavu za DOGAĐAJ svi učesnici moraju da popune prijavni formular i da uplate kotizaciju za DOGAĐAJ. Zatvaranje prjava je 17.08.2024. i nakon toga prijave takmičara neće biti moguće.

Kotizacija nije podložna refundaciji. Kotizaciju je moguće preneti na drugu osobu ali nije moguće izvršiti povraćaj novca.

Visina kotizacije zavisi od datuma uplate iste:

 • do 31.12.2023. 50e
 • do 17.05.2024. 60e
 • do 17.07.2024. 70e
 • do 17.08.2024. 80e

Plaćanje se vrši uplatom na na žiro račun Sportskog udruženja „Tour de Fun“ 340-11026796-34 kod Erste Banke D.O.O Beograd sa svrhom uplate: Učešće u sportsko-rekreativnom događaju Tour de Kop 2024. u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate iznosa kotizacije

Sportsko udruženje Tur de Fan • Mat.br: 28717466 • PIB: 11315763