Registracija učesnika / Participant registration form

  Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2022
  Lokacija / Venue: Kopaonik, Raška – Hotel Rtanj Kopaonik / Kopaonik, Raska, Serbia – Hotel Rtanj Kopaonik
  Datum događaja / Event date: 18-21. avgust 2022. / August, 18-21 2022
  Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

  Podaci o učesniku / Participant info

  Ime / First name

  Prezime / Last name

  Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG
  (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

  Pol / Gender

  Email

  Potvrdite email adresu / Confirm email address

  Kontakt telefon / Phone number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

  Grad / City

  Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

  Veličina majice / Shirt size

  Pročitao/la sam pravila sportsko-rekrativnog događaja Tour de Kop 2022 i saglasan/na sam sa njima. / I have read the rules and regulations of the sports and recreational event Tour de Kop 2022 and I agree with them.

  Iznos učesničkog paketa za jedinstveni sportsko-rekreativni događaj Tour de Kop iznosi 70 €
  Plaćanjem kotizacije u iznosu od 70€ (8400,00 RSD) kompletirate svoju prijavu za učešće u jedinstvenom sportsko-rekreativnom događaju u Srbiji, Tour de Kop.

  The participation package for the Tour de Kop event is 70€.
  By paying the registration fee of 70 € (8400,00 RSD) you complete your registration for the Tour de Kop event.

  SPORTSKO-REKRATIVNI DOGAĐAJ „TOUR DE KOP“, 18-21. AVGUST 2022. GODINE: PRAVILNIK I USLOVI KORIŠĆENJA 

  Registracija pratnje / Entourage registration

   Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2022
   Lokacija / Venue: Kopaonik, Raška – Hotel Rtanj Kopaonik / Kopaonik, Raska, Serbia – Hotel Rtanj Kopaonik
   Datum događaja / Event date: 18-21. avgust 2022. / August, 18-21 2022
   Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

   Podaci o pratnji / Entourage info

   Ime / First name

   Prezime / Last name

   Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG
   (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

   Pol / Gender

   Email

   Potvrdite email adresu / Confirm email address

   Kontakt telefon / Phone number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

   Grad / City

   Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

   Veličina Majice / Shirt Size

   Pročitao/la sam pravila sportsko-rekrativnog događaja Tour de Kop 2022 i saglasan/na sam sa njima. / I have read the rules and regulations of the sports and recreational event Tour de Kop 2022 and I agree with them.

   Iznos učesničkog paketa za pratnju u okviru jedinstvenog sportsko-rekreativnog događaja Tour de Kop 40€ ***
   Plaćanjem kotizacije u iznosu od 40€ odnosno (4800,00 RSD) kompletirate svoju prijavu za učešće Tour de Kop događaju.

   The entourage participation package for the Tour de Kop event is 40€.
   By paying the registration fee of 40€ (8400,00 RSD) you complete your registration for the Tour de Kop event.

   Registracija dece / Children registration

    Naziv događaja / Event name: Tour de Kop 2022
    Lokacija / Venue: Kopaonik, Raška – Hotel Rtanj Kopaonik / Kopaonik, Raska, Serbia – Hotel Rtanj Kopaonik
    Datum događaja / Event date: 18-21. avgust 2022. / August, 18-21 2022
    Kontakt imejl / Contact email: contact@tourdefun.rs

    Podaci o detetu / Child info

    Ime / First name

    Prezime / Last name

    Datum rođenja (DD/MM/GGGG) / Date of birth (DD/MM/YYYY) Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG
    (npr. 24/06/1984). / Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 24/06/1984).

    Pol / Gender

    Email

    Potvrdite email adresu / Confirm email address

    Kontakt roditelja / Parents number Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222. / Please enter phone number in the following format: +381601112222

    Grad / City

    Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. / Please enter phone number, name and surname.

    Veličina Majice / Shirt Size

    Učešće u Tour de Kop događaju besplatno je za decu do 12 godina.
    Za decu preko 12 godina starosti, kotizacija iznosi 40€ odnosno (4800,00 RSD).

    Participation in the Tour de Cop event is free for children up to 12 years old.
    For children over 12 years of age, the registration fee is 40 € or (4800,00 RSD)

    Smeštaj: Hotel Rtanj Kopaonik


    Rtanj je smešten na Kopaoniku, ispod vrha „Mali Karaman“, na nadmorskoj visini od 1786 metara. Jedno je od najpoznatijih mesta na najlepšoj planini Srbije. Rtanj je dom naših olimpijaca, skijaša, planinara i ljudi dobre volje još od 1958. godine. Tokom svih ovih godina postao je ikona Kopaonika, pre svega zbog specifične atmosfere, dobre zabave  i zato što ima dušu, kako kažu. Ove godine, Rtanj je nam je otvorio svoja vrata i postao nova baza događaja Tour de Kop.

    Za sve učesnike sportsko-rekreativnog događaja Tour de Kop pripremljene su posebne pogodnosti.

    Saznaj Više